กองทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสมทบกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของงาน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

 Capture  Capture copy

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลน
ทุนทรัพย์
ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาโดยคัดเลือกจาก
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนศึกษาที่ 2ทุนต้นกล้าบานบุรี
เป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่ากำหนด
เงื่อนไขข้อผูกผัน
ด้านผลการเรียนและความประพฤติ

                       -กองทุนต้นกล้าบานบุรี
                     *ทุนบานบุรี ประเภทผลการเรียนดีเด่น

                     สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร

                     ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท รวม 7 ภาคการศึกษา (126,000 บาทต่อทุน)
                                       

                   *ทุนบานบุรี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

                    สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจนจบหลักสูตร

                    เดือนละ 3,000 บาท รวม 3 ปี 6 เดือน (126,000 บาทต่อทุน)

                    ร่วมบริจาคตามจำนวนที่ต้องการให้

                  (คณะจะนำเงินส่วนนี้ไปรวมกันเป็น 1 ทุน)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการสนับสนุน 
กองทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์

 3 4 
  2


 logo scbโอนเงินเข้ากองทุนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ชื่อบัญชี กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่บัญชี 565 –2-18810-7
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
logo
บริจาคโดยตรงได้ที่ งานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยสารบรรณ โทร. 0-7428-8000
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.