เสียงจากผู้ให้

    

1998 - 1999 วิกฤติต้มยำกุ้ง รัฐบาลถังแตก เงินกู้ กยศ. มีปัญหา ทำให้นักศึกษาที่ขาดแคลนเดือดร้อนมาก (เพื่อนที่เป็นอาจารย์ เล่าให้ฟัง) ข้าพเจ้า จึงช่วยเหลือโดยให้ทุน (ส่วนตัว) แก่นักศึกษาชั้นปี 3 ที่เดือดร้อนหนักคนหนึ่ง ให้เรียนได้จนจบ ปริญญาโท (เขาอยากเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัย) ก็ดูแลมาจนนักศึกษาที่รับทุนจบปริญญาโท (เขาไปได้ทุนปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เขาทำงานอยู่ ตอนนี้เป็นด๊อกเตอร์แล้ว) หมดภาระไป

          ทางกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ชวนข้าพเจ้ามาเป็นกรรมการกองทุนฯในฐานะศิษย์เก่า ขณะนั้น กองทุนฯมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายอยู่บ้าง เพราะใช้ได้แต่ส่วนที่เป็นดอกเบี้ย (อัตราต่ำ) ของเงินต้นจำนวนไม่มากจึงเอาเงินจำนวนที่เคยจ่ายให้เป็นทุนส่วนตัวนั้น มาตั้งเป็นกองทุนฉุกเฉิน ปีละ 50,000 บาท อยู่ 4 ปี ชดเชยให้ในส่วนที่ขาดไป

*** แต่กองทุนฯ ก็ได้เร่งหาทุนเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนวิธีในการใช้จ่ายเงิน จนสามารถช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน ได้ตามเป้าแต่ละปี

          ครั้งแรก ที่ข้าพเจ้ามอบเงินให้กองทุนฯ ตั้งใจว่าจะริเริ่ม วิธีการให้และรับทุน ในรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์มากกว่า การทำงานแลกเปลี่ยน แบบเดิม ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของรายจ่าย อันเป็นเพียงการช่วยเหลือความขาดแคลนเฉพาะหน้านักศึกษาต้องพึ่งพิงเงินกองทุนฯ 100 % จ่ายไปเรื่อยๆ

          ข้าพเจ้า อยากให้เกิด โครงการช่วยเหลือ ที่ฝึกนักศึกษาให้รู้จักการลงทุนธุรกิจ  ด้วยความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ทั้ง ทุน และ know-how ต่างๆ เพื่อให้ใช้เงินได้ประโยชน์สูงสุด สร้างกำไรเลี้ยงตัวได้ และได้ความรู้ทางธุรกิจ ไปใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปภายหน้า โครงการนี้ ใช้เงินต่อหัว น้อยกว่า การทำงานแลกเปลี่ยน ผู้รับทุนไม่คิดว่าเป็นการให้เปล่า และต้องลงแรง ลงความคิด ในการทำงานด้วยสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินจำนวนน้อย และลดภาระของกองทุนฯ ลงมาก เมื่อธุรกิจของผู้รับทุนตั้งตัวได้ โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2014 จากกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และคิดว่าจะดำเนินไปต่อเนื่องเรื่อยๆ

          จากกองทุนฯ ที่มีรายจ่าย ช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน ปีละเกือบ 200,000 บาท เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วปีนี้ และ ปีต่อๆไป เป้าหมายของ กองทุนฯ อยู่ที่ปีละประมาณ 1 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากขึ้น ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ ของ คณะกรรมการกองทุนฯ และ คณะทำงานทุกท่าน ที่ทุ่มเท รับภาระหนักนี้มาเป็นสิบกว่าปีแล้ว

 

 

image001

ขอขอบคุณ

คุณศิริลักษณ์ องควิโรจน์

ผู้ก่อตั้งกองทุนนักธุรกิจรุ่นเยาว์